way to move palvelut

 

mentaalivalmennus

Valmennuksessa perehdytään asiakkaan sisäisiin tekijöihin. Miten sisäiset tekijät ovat tunnistettavissa ja miten voimme niihin vaikuttaa toimintamme kautta. Miten saavutetaan haluttuja tuloksia tai oikeaa suuntaa elämälle.

Ymmärrätkö miten toimit omassa arjessa? Hallitsetko mielesi?

Valmennuksen aika kohtaat, todennäköisesti, haasteita eri elämän osa-alueilta. Hyvin usein esille tulee stressitekijöitä, olettamukset, uskomukset, elämänhallinnan haasteet, liikunta, ravinto, lepo ja työ.

KOULUTETTU HIEROJA

Klassinen hieronta on mekaaninen hoitomuoto, joka rentouttaa kireitä ja kipeitä lihaksia ja parantaa lihasten aineenvaihduntaa sekä samalla ennaltaehkäisee uusien lihaskireyksien syntymistä. Hieronta suunnitellaan yksilöllisesti painottuen kehon ongelmakohtiin.

Klassinen hieronta poistaa kipua, vilkastuttaa verenkiertoa, rentouttaa lihaksia, nopeuttaa imunesteen eli lymfan kulkua, poistaa kuona­-aineita ja vähentää turvotusta. Hieronta rauhoittaa myös keskushermostoa. Hoito sopii kaikille ja kaikenikäisille. Hieronta suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa hoidon alussa.

Lisäpalveluna saatavilla kompressiolahkeet ja Cryo huippukylmähoidot. Palvelut voidaan liittää hierontaan tai tehdän erikseen.

ravinto

Ravintotottumukset ja tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä ja siitä syystä ravintovalmennus lähtee liikkeelle tämän hetkisen tilanteen kartoittamisesta. Kartoittamisen jälkeen muutokset lähtee pikkuhiljaa etenemään ja ajan kuluessa uudet muutokset muuttuvat elämäntapamuutokseksi.

Liikunta

Teen asiakkaille yksilövalmennusta heidän tarpeeseen, olipa lähtökohta mikä tahansa. Kartoittamalla tämän hetken tilanteen lähdemme työstämään tavoitetta pienin askelin. Voit olla esim. liikuntaa pitkään harrastanut, uuden lajin pariin siirtyvä, sohvaperuna joka on motivoitunut muuttamaan tottumukset..tai jotain aivan muuta.

Ohjaan ryhmiä esim. työhyvinvoinnin parissa sekä kuntosaleilla ryhmäliikunnassa.

LIIKKUVUUS-valmennus

Liikkuvuusvalmennuksessa tehdään asiakkaalle alkutestaus, jossa nähdään todellinen tarve. Alkukartoituksen jälkeen tehdään tavoite ja lähdetään pienin tavoittein suuntaamaan kohti määränpäätä.

Testiliikkeiden rinnalle rakennetaan tukiohjelma jonka säännöllisellä tekemisellä päästään kohti haluttua lopputulosta. Välitarkastuksissa nähdään kehittyminen ja voidaan syventää harjoitteiden tasoa. Valmennus voidaan toteuttaa yksilöllisesti ilaman kankeita kaavamaisuuksia.

PERINTEINEN JÄSENKORJAUS

Perinteinen jäsenkorjaus on vanha suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva hoitomenetelmä. Se on perinteistä mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille. Mobilisaatio tarkoittaa sitä, että hoito on pehmeää, ihmisen luontaisia liikeratoja hyödyntävää, eikä missään tapauksessa nivelten liikeratoja ylittävää, tai kipua tuottavaa. Hoito sisältää myös kattavan lihashuollon ja rentoutuksen.

Ennen hoitoa asiakkaalta kysellään hyvin tarkasti hänen lääkityksensä, krooniset sairautensa ja mahdolliset loukkaantumiset. Sen jälkeen tarkistetaan asiakkaan kehon tasapainotekijät ja epätasapainon synnyttämät virheasennot.

Kehon tasapainottaminen aloitetaan aina sen perustuksista, jaloista. Selkä hoidetaan istuen. Eteen- ja taakse taivutuksilla, asiakkaan kanssa yhdessä työskennellen, saadaan nikamat ja syvätkin lihakset liikkuviksi.

Keho on anatominen kokonaisuus varpaista ylöspäin päälakeen asti: kaiken siinä pitäisi olla tasapainossa. Elämän aikana tapaturmat, autokolarit ja vaikkapa kaatumiset voivat aiheuttaa sen, että kineettinen ketjumme, lihastoimintaketjumme, meneekin epätasapainoon. Tällaisista sattumuksista voi seurata lukuisia ongelmia. Lantionkori voi jäädä virheasentoon. Epätasapaino johtaa virhemuutoksiin ylhäällä ja alhaalla kehossa. Väärät lihakset joutuvat silloin ylläpitämään tasapainoa. Eri puolille vartaloa tulee lihaskireyksiä, joista edelleen aiheutuu lisäongelmia.

Nilkat, selkä, polvet ja lonkat, kaikki tuki- ja liikuntaelimistön alueella olevat nivelet ja lihakset kipeytyvät ja aiheuttavat ajan oloon kulumamuutoksia. Näihin kiristyksiin ja virheasentoihin, jopa kroonisiksi muuttuneisiin, apua voi löytyä juuri perinteisestä jäsenkorjauksesta.

Apua kannattaa hakea jäsenkorjauksesta ajoissa, ennen kuin nivelet ovat niin pahoin kuluneet, ettei niihin auta, muu kuin tekonivelen vaihto.

TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointia voimme tehdä yksilövalmennuksena tai ryhmässä.  Valmennuksen aikana perehdymme kartoittamaan miten työnteko on mielekästä, miten töihin on kiva mennä ja miten työyhteisön jäsenet tulevat hyvin toimeen. Kun työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa saadaan työyhteisön jäsenet työskentelemään tehokkaasti yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Näillä ratkaisuilla työ antaa energiaa ja voimavaroja myös työn ulkopuoliseen elämään.

Jotta yksilöt ja yhteisö pääsisivät nauttimaan tällaisesta tehokkaasta ja mielihyvää tuottavasta työstä, on jokaisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin itse voi työssään. Tärkeää on myös pohtia keinoja, joilla työhyvinvointiin on mahdollista vaikuttaa niin työntekijänä, esimiehenä kuin laajemmin organisaationa.

Mi­ten si­nä voit työs­sä­si?

Tuoko työsi sinulle maksimaalista hyvinvointia?

 Työn positiivisena kokeva työntekijä saa mielekkäitä, mutta tarpeeksi haastavia ja vaihtelevia työtehtäviä, joissa hän pääsee käyttämään osaamistaan tehokkaasti. Puhutaan työn imusta jossa ihminen nauttii suunnattomasti työstään, eikä välttämättä edes huomaa ajan kulua. Se ei kuitenkaan tarkoita kuormittavaa, työn imevää ominaisuutta eli työholismia, jossa työntekijä työskentelee pakonomaisesti muun elämän kustannuksella, eikä voi henkisesti irrottautua työstään edes vapaa-ajalla. Tällöin työntekijällä on keskivertoa enemmän stressi- ja uupumusoireilua ja tyytymättömyyttä elämään toisin kuin työn imussa työskentelevällä, joka on keskivertoa onnellisempi ja työkykyisempi.

Työntekijällä itsellään on myös tapoja vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa.

Esimerkiksi:

  • tiedostaa oma suhtautuminen kokemiinsa ympäristön ja yhteiskunnan vaatimuksiin.
  • Yhteiskunnallisesti merkittävät ”kunnon kansalaista” määrittävät normit ja suorittamista arvostava ajatusmalli voivat ohjata työntekijän toimimaan oman jaksamisen äärirajoilla, mikä voi heikentää pitkäkestoista hyvinvointia.
  • Kun työ täyttää ajatukset myös työn ulkopuolella, ei tarvittavaa palautumista työn rasituksesta tapahdu, mikä voi johtaa uupumiseen.
  • Keinoja työstä palautumiseen on monenlaisia ja eri ihmisille sopivat erilaiset tavat.
  • Esimerkiksi sosiaalinen kanssakäyminen ja ulkoilu rentouttavat useimpia ihmisiä. Myös riittävien taukojen pitäminen kesken työpäivän on olennaista omalle jaksamiselle.

Työntekijä voi myös vaikuttaa työyhteisönsä ilmapiiriin, mikä vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa. Esimerkiksi reiluus, kohteliaisuus, aktiivinen muiden auttaminen sekä osallistuminen ja kiinnostuminen muiden työstä ovat hyviä tapoja, joilla työntekijä voi parantaa yhteisönsä ilmapiiriä ja yhteishenkeä.

RAVINTOLISÄT

Ravintolisiä käytetään täydentämään ruokavaliota esimerkiksi vitamiinien, kivennäisaineiden, kuidun tai rasvahappojen osalta. Niillä voi olla myös elintoiminnallista vaikutusta esimerkiksi ruoansulatukseen, verenpaineeseen tai kolesteroliin. Itse suosin tutkittuja ja laadukkaaksi todistettuja lisäravinteita.

Hedelmät ja vihannekset varastoidaan pitkiksi ajoiksi ja niitä kuljetetaan pitkiä matkoja sadonkorjuun jälkeen. Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että elintarvikkeet eivät sisällä samoja määriä mineraaleja ja vitaaliaineita kuin 15 vuotta sitten. Sen vuoksi ihmiset etsivät aina järkeviä ravintolisiä täydentämään ravitsemusta.

Edustamieni tuotteiden kehityksessä hyödynnetään aina uusinta ravitsemustieteellistä
tietoa, lääketieteellisiä löytöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tuotteiden valmistuksessa otetaan erikoisesti huomioon uusimpien ravinto- ja vitaaliaineiden käyttö kuten myös laadunvarmistus ja tuotantomenetelmät, joita valvovat ravitsemustieteen asiantuntijat ja teknikot.

Ei ole ainoastaan tärkeää mitä me syömme, vaan ENNEN KAIKKEA se mitä elimistöömme imeytyy.